nasa ganitong level na yung discussions:

by | |
A: Ano pa ba yan? 
F: Yun parin. Kailangan ko lang ng isa pang run.
A: Eh kaya yan. May... 20 minutes ka pa.
F: Wow.
A: Please, wag na tayong lumampas ng twelve. Kailangan natin ng Work-Life Balance! (maniacal laughter)

*Sidebar, I am quite amused at the #medyobadgirl hash tag thing. This is my semi-contribution to that?

0 comments:

Post a Comment